Huong dan su dung Khoa So

.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHOÁ SỐ

 

I – CÁC QUY ƯỚC KHI SỬ DỤNG KHOÁ SỐ


1-    Trên vành khoá có một vạch dài là dấu mở mã của khoá . Sử dụng khi mở khoá số.

2-    Bên cạnh dấu mở mã có một vạch ngắn hơn là dấu đổi mã. Sử dụng khi đổi mã số. (Nếu khoá có 2 vạch ngắn ở 2 bên dấu mở mã, thì vạch nào khác màu vành khoá là dấu đổi mã)

3-    Chiều quay núm số theo hướng đi từ dấu mở mã sang dấu đổi mã là chiều quay thuận, quay ngược lại là chiều quay ngược.

II- CÁCH MỞ KHOÁ SỐ

1 – Khoá xuất bán có mã số cài đặt sẵn là 50 – 25 – 50.

2 – Quay núm số theo chiều thuận để vạch 50 chạm dấu mở mã 4 lần. Lần thứ 4 dừng vạch 50 ngay dấu mở mã.

3 – Quay núm số theo chiều ngược để vạch 25 chạm dấu mở mã 3 lần. Lần thứ 3 dừng vạch 25 ngay dấu mở mã.

4 – Quay núm số theo chiều thuận để vạch 50 chạm dấu mở mã 2 lần. Lần thứ 2 dừng vạch 50 ngay dấu mở mã.

5 – Quay núm số theo chiều ngược tới khi nghe tiếng “click” và nặng tay không quay tiếp được nữa thì dừng lại. Khoá số đã được mở đúng mã số.

      Vặn chìa khoá và nhấc tay nắm để mở két.

III – CÁCH ĐỔI MÃ SỐ

·        Khoá số có thể đặt 1.000.000 mã tuỳ chọn theo ý muốn của người sử dụng.

·        Giả sử mã số đang dùng là X – Y – Z, người sử dụng có thể tự đặt một mã số mới A – B – C theo ý muốn. Tuy nhiên nhà sản xuất khuyến cáo riêng số C không nên chọn trong dải số từ 00 – 20.

1 - Mở cánh cửa két ra, ta nhìn thấy chốt sập then ở cạnh trong của cánh két (phía bản lề). Nhấn vào đầu chốt để tay nắm tự sập trở về trạng thái như khi đóng cánh két. Lúc này các then chặn sẽ tự động lao hết ra ngoài.

Với loại két nhỏ không tay nắm thì không có chốt sập then. Ta quay ngược chìa khoá để các then chặn lao hết ra ngoài là được.

2 – Thao tác với mã số X – Y – Z đang dùng theo các bước 2 –3 – 4 ở phần mở khoá nhưng chọn điểm dừng ở vị trí dấu đổi số.

3 - Giữ nguyên núm số ở vị trí Z. Tra chìa đổi mã số vào lỗ đổi số ở phía trong cánh cửa két. Ch¾c ch¾n r»ng ch×a ph¶i ®­îc tra ngËp s©u hÕt møc. Quay mét gãc 90. Nghe thÊy tiÕng t¸ch nhÑ.

     Lúc này mã số cũ X – Y – Z đã bị xoá.

4 – Quay chiều thuận núm số sao cho mã số mới A chạm dấu đổi mã 4 lần. Lần thứ 4 dừng số A ngay dấu đổi mã.

5 – Quay chiều ngược núm số sao cho mã số mới B chạm dấu đổi mã 3 lần. Lần thứ 3 dừng số B ngay dấu đổi mã.

6 – Quay chiều thuận núm số sao cho mã số mới C chạm dấu đổi mã 2 lần. Lần thứ 2 dừng ở số C ngay dấu đổi mã.

7 - Giữ nguyên mã C ở vị trí dÊu đổi mã , quay trả chìa đổi mã 900 về trạng thái ban đầu như khi mới cắm vào.

8 – Rút chìa đổi mã ra. Mã số mới A – B – C đã được cài đặt.

IV- CHÚ Ý

·        Nếu khi đang thao tác mở mã số bước 2 – 3 – 4 phần II mà lần quay cuối của một mã số bị quay quá thì không được quay ngược để lấy lại mã số, mà ta phải thực hiện lại từ bước 2.

·        Nếu khi đang thao tác mở mã số bước 4 –5 – 6 phần III mà lần quay cuối của một mã số bị quay quá thì không được quay ngược để lấy lại mã số, mà ta phải thực hiện lại từ bước 4.

·        Sau khi đổi xong mã số mới. Nhất thiết phải để cánh cửa két ở trạng thái mở và thử lại  cho đến khi mã số mới được xác nhận chắc chắn thì mới đóng cánh cửa vào.

04-3.6642570- Mobi: 090.3462818; 091.3008552