Tạo folder riêng cho 2 hộp thư trên Outlook Express

Tôi đang sử dụng một lúc 2 e-mail khác nhau trên outlook. Tôi muốn tạo ra 2 folder riêng để cho khi nhận thư thì thư của hòm nào sẽ vào folder của hòm đó có được không? Nếu được xin hãy chỉ cách giúp tôi. Xin cảm ơn!


Trả lời:

Kính chào Quý khách!


Xin chân thành cảm ơn Quý khách quan tâm và gửi câu hỏi. Chúng tôi xin giải đáp như sau:


Quý khách có thể tạo ra 2 folder riêng cho từng hộp thư trong Outlook Express bằng cách tạo 2 rule như sau:


Trong giao diện chính của Outlook Express, Quý khách chọn Tools/Message Rules/Mail->cửa sổ Message Rules xuất hiện, Quý khách chọn tab Mail Rules->chọn New->cửa sổ New mail rules xuất hiện, Quý khách điền các thông số trong cửa sổ này như sau:


1. Trong ô "Select the Conditions for your rule", Quý khách tích chọn ô "Where the To line contains people", tiếp đó kích vào link "contains people" trong khung "Rule Description" để điền địa chỉ hộp thư của Quý khách.


2. Trong ô "Select the Actions for your rule", Quý khách tích chọn ô "Move it to Specified folder", tiếp đó kích vào link "Specified" trong khung "Rule Description" để chọn folder lưu thư.


Trân trọng kính chào!

04-3.6642570- Mobi: 090.3462818; 091.3008552